Warta Sieradz 2006

Górny rząd: Filip Zawadzki, Patryk Jakiel, Filip Kalkowski, Bartosz Borowiecki, Mikołaj Makota, Gabriel Poluszczyk, Mikołaj Balcerzak

Środkowy rząd: Rafał Barton (trener), Hubert Jeziorski, Bartłomiej Podsiadły, Cezary Krupiński, Karol Hałubiec, Fabian Mielczarek, Fabian Mielczarek, Igor Witczak, Kamil Dudczak, Piotr Gwiazda (kierownik drużyny)

Dolny rząd: Tomasz Bartel, Bartłomiej Ziółkowski, Jan Romek, Mateusz Ignaczak, Oliwier Markiewicz, Michał Gwiazda, Adam Jędrzejak

Brak na zdjęciu: Maciej Wojtal, Maciej Młodawski