Zarząd Klubu

Prezes Zarządu:

Ryszard Mes

Zastępca Prezesa Zarządu ds. finansowych:

Magdalena Gabrysiak

Członek Zarządu:

Piotr Haraszkiewicz

Członek Zarządu:

Mirosław Kępka

Członek Zarządu:

Władysław Maciejewski

Członek Zarządu:

Andrzej Miller