Zarząd Klubu

Członek Zarządu ds. medycznych:
Dariusz Kałdoński
Członek Zarządu ds. szkolenia:
Konrad Składowski
Członek Zarządu ds. akademii:
Ryszard Mes
Członek Zarządu ds. II drużyny i kontaktów z kibicami:
Jakub Rozmarynowski
Członek Zarządu:
Piotr Haraszkiewicz