Zarząd Klubu

Prezes Zarządu:

Ryszard Mes

Wiceprezes ds. finansowych:

Jakub Rozmarynowski

Członek Zarządu:

Konrad Składowski

Członek Zarządu:

Andrzej Miller

Członek Zarządu:

Piotr Haraszkiewicz