Walne zebranie sprawozdawcze

Zarząd Stowarzyszenia KS Warta Sieradz, informuje członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania sprawozdawczego

Walne Zebranie sprawozdawcze zaplanowane jest na 15 września 2020 r. 

W związku z zagrożeniem COVID-19 miejsce oraz dokładna godzina Zebrania są jeszcze w trakcie ustaleń – podamy je w kolejnym komunikacie.