Warta Sieradz 2005

Trenerzy:

Pierwszy Trener: Grzegorz Strumiński
Trener: Dariusz Iwankiewicz
Trener: Ewa Jatczak

Harmonogram zajęć >