Harmonogram treningów akademii

Harmonogram treningów akademii obowiązujący wraz z podziałem na obiekty treningowe.
Obowiązuje od 13 lipca do listopada:


Harmonogram treningów akademii obowiązujący wraz z podziałem na obiekty treningowe:


Harmonogram treningów akademii obowiązujący do 29 maja 2020: