Warta Sieradz 2012

Trenerzy:

Pierwszy Trener: Marcin Kobierski
Trener: Kacper Skonieczny
Trener: Mariusz Graczykowski
Trener: Agnieszka Makota

Harmonogram zajęć >