Warta Sieradz 2009

Trenerzy:

Pierwszy Trener: Radosław Milak
Trener: Jan Sipowicz
Trener: Łukasz Ślusarek

Harmonogram zajęć >