Walne Spotkanie Członków Stowarzyszenia Warta Sieradz

Zarząd Stowarzyszenia KS Warta Sieradz, informuje wszystkich Członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania.

Walne Spotkanie Członków Stowarzyszenia Warta Sieradz odbędzie się 27 czerwca 2018 r. w sali Hotelu TRAX (na stadionie MOSiR w Sieradzu). Pierwszy termin – godzina 18:00. Drugi termin – godzina 18:15.