O Klubie

warta-logo

Rok założenia:  1945

Podstawa prawna funkcjonowania klubu:

  1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113),
  2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku-prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 114 z późniejszymi zmianami),
  3. Statut klubu.

 

Aktualne stroje

Strój podstawowy:
Białe koszulki, zielone spodenki, białe getry.

Strój rezerwowy:
Zielone koszulki, białe spodenki, zielone getry.