Warta Sieradz 2014

Trenerzy:

Pierwszy Trener: Tomasz Dulas
Trener: Kamil Pluta
Trener: Magdalena Gabrysiak

Harmonogram zajęć >