Warta Sieradz 2010

Trenerzy:

Pierwszy Trener: Grzegorz Strumiński
Trener: Tomasz Sośnicki
Trener: Monika Dyja

Harmonogram zajęć >