Warta Sieradz 2007

Trenerzy:

Pierwszy Trener: Tomasz Sośnicki
Trener: Marcin Mielczarek
Trener: Arkadiusz Dudczak

Harmonogram zajęć >